Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU hledá doktoranda/ku do výzkumného týmu Conservation Biology Group v oboru Aplikovaná Zoologie.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Nová kniha autorů Zdeňka Laštůvky, Jana Lišky a Jana Šumpicha přináší po dvanácti letech aktualizaci počtu druhů motýlů zaregistrovaných na území České republiky.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Vědcům se poprvé podařilo pořídit záběry paježury Attenboroughovy. Čtyřtýdenní expedici do Indonésie vedli experti z britské Oxfordské univerzity, součástí týmu byl také výzkumník Mendelovy univerzity v Brně, zoolog Mgr. Attila Balázs, Ph.D. Podařilo se tak dokázat, že tento vzácný vejcorodý savec nevyhynul, jak se mnozí přírodovědci obávali.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Účast našich dorktorandů na konferenci MendelNet byla opět velmi úspěšná. Ocenění získali Ing. Dominik Stočes a Ing. Lukáš Harabiš. Gratulujeme!

AKTUALITY

K problematice vlivu počasí na přemnožení populace hraboše polního se v reportáži ČT24 vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. 

AKTUALITY ZOOLOGIE

K problematice přemnožení hraboše polního se v reportáži ČT vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. 

AKTUALITY ZOOLOGIE

S železnou pravidelností vychází opět v prosinci další kniha prof. Laštůvky věnovaná motýlům, tentokrát motýlům žijícím na evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží. Vedle prof. Laštůvky se na vzniku knihy podíleli Jan Šumpich, Jan Liška a Aleš Laštůvka.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení Zoologie si Vás dovoluje pozvat na XIII. ročník Lepidopterologického kolokvia, které proběhne dne 1. února 2023.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Nově vyšel tiskem klíč k určování denních motýlů (Rhopalocera) v zemědělské krajině, jehož autorem je prof. Zdeněk Laštůvka.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Právě vyšel poslední svazek rozsáhlého díla Motýli a housenky střední Evropy, na jehož vzniku se od počátku podílí prof. Zdeněk Laštůvka. Kompletní série atlasů poskytuje základní informace o všech čeledích a naprosté většině středoevropských druhů motýlů, čímž nemá u nás ani jinde ve střední Evropě obdoby.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Prezident republiky Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního děkana Agronomické fakulty prof. Jana Mareše, který se tak s účinností od 31. března 2022 stane v pořadí 34. rektorem školy. 

AKTUALITY

Petr Baňař

Případní zájemci o informace týkající se možnosti studia v doktorském programu Aplikované zoologie pro akademický rok 2022/23 se mohou obrátit přímo na garanta programu prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D,

AKTUALITY ZOOLOGIE

V úplném závěru roku 2021 vychází nová kniha věnovaná motýlům, tentokrát motýlům žijícím na rozsáhlém a rozmanitém územní Jihomoravského kraje. Autory publikace jsou Zdeněk a Aleš Laštůvkovi.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.

Na letošním ročníku vědecko-popularizační soutěže Science Slam má své zastoupení i náš ústav, který reprezentuje Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. Tématem přátelského klání mezi vědci MENDELU a MU je tentokrát genetika. Celá akce proběhne v online podobě, po dobu šesti týdnů budou postupně zveřejňovány jednotlivé videoprojevy vědců a na závěr vyberou vítěze v online hlasování sami diváci.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Úbytek druhů i počtů jedinců hmyzu je závažný problém, který v posledních desetiletích akceleruje a současně signalizuje negativní změny v prostředí. Nejvíce postižené jsou rozsáhlejší městské a průmyslové aglomerace, pak následuje intenzivně využívaná zemědělská krajina. Podle zoologa profesora Zdeňka Laštůvky z našeho ústavu také záleží na tom, jak velké území hodnotíme, protože s rostoucí plochou je úbytek menší.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Po roce opět spatřila světlo světa nová kniha autorů Zdeňka Lašůvky a Aleše Laštůvky věnovaná tentokrát motýlům města Brna.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. získal Cenu rektora MENDELU za mimořádné výsledky v oblasti přírodních a technických věd

AKTUALITY

Naše kolegyně Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. je hlavní řešitelkou projektu věnovaného šelmám - jmenovitě kočce divoké.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Právě vyšla nová kniha autorů Zdeňka Lašůvky a Aleše Laštůvky věnovaná motýlům málo známé přírodní rezervace Pavlovské mokřady na Drahanské vrchovině.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Účast našich dorktorandů na konferenci MENDELNET 2019 byla opět velmi úspěšná. Ocenění získali Barbora Müllerová, Marija Radojičić, Veronika Bromovská z oddělení rybářství a Petr Hrabina a Attila Balázs z oddělení zoologie. Gratulujeme!

FOTOGALERIE

AKTUALITY

Mendelova univerzita v Brně se rozhodla při příležitosti oslav stoletého výročí své existence ocenit v jednotlivých oborech, které reprezentuje, klíčové odborníky předáním medaile, která byla pro tento slavností účel speciálně emitována. V oboru mammaliologie je takovou osobností bezesporu absolvent  bývalé Vysoké školy zemědělské v Brně doc. Ing. Jan Zejda, DrSc., který se v letošním roce dožívá v plně životní síle devadesátin. Medaile byla slavnostně...

AKTUALITY ZOOLOGIE

Foto | Anton Zahradník

Náš ústav uzavřel v těchto dnech mezinárodní smlouvu o spolupráci s Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a CHKO Cerová vrchovina.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Foto | Susie Ellis / IRF

K problematice vymírání populace nosorožce sumaterského se v pořadu STUDIO ČT24 vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.  

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení zoologie si vás dovoluje srdečně pozvat na seminář uspořádaný při příležitosti 100. výročí založení Zooologického ústavu na VŠZ v Brně, k 90. výročí narození doc. Ing. Jana Zejdy, DrSc. a65. výročí výzkumu savců na naší univerzitě.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Agronomická fakulta, která je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně, slaví v tomto roce 100 let od svého vzniku. 

AKTUALITY

Účast našich dorktorandů na konferenci MENDELNET 2018 byla velmi úspěšná. Ocenění získali Marija Radojičić, Marian Hýbl, Attila Balázs a Eva Poštulková. Všem srdečně gratulujeme!

FOTOGALERIE

AKTUALITY

U vydavatelství Academia právě vyšla nová publikace věnovaná drobným motýlům, která navazuje na velmi úspěšné čtyři díly série „Motýli a housenky střední Evropy“. Při práci na knize se opět setkali naši přední odborníci na řád Lepidoptera, jejichž texty doplnil svými tradičně velmi kvalitními kresbami Aleš Laštůvka.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení Zoologie si Vás dovoluje pozvat na vernisáž kreseb a fotografií motýlů autorů Aleše a Zdeňka Laštůvkových.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení Zoologie si Vás dovoluje pozvat na XI. ročník Lepidopterologického kolokvia, které proběhne dne 25. ledna 2018.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Právě vyšel II. díl Červené knihy lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava věnovaný obratlovcům, na jehož vzniku se podílel okruh odborníků v čele s doc. Josefem Suchomelem.

AKTUALITY ZOOLOGIE