Ocenění při příležitosti 105. výročí založení MENDELU

23. 5. 2024 -

Při příležitosti oslav 105. výročí založení MENDELU byly děkanem Leošem Pavlatou oceněny mnohé osobnosti napříč celou Agronomickou fakultou. Mezi oceněnými byl i prof. Dr. Ing. Jan Mareš a prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. z našeho ústavu. Gratulujeme!

Slavnostní ceremoniál, který proběhl 23. května 2024, poznamenalo náhlé úmrtí emeritního prorektora MENDELU a vedoucího Ústavu chemie a biochemie profesora Vojtěcha Adama. Uznávaný vědec byl na seznamu laureátů. U příležitosti uctění jeho památky proto děkan do rukou rodiny předal ocenění in memoriam. „Nečekaně odešla výrazná osobnost plná nápadů, vizionář a inovátor, motivátor spolupráce, budovatel týmů a extrémně pracovitý člověk. Jeho život byl nečekaně krátký, ale zůstává po něm výrazná stopa. Čest jeho památce,“ uvedl děkan.

Přítomní mohli vzpomenout na profesora Vojtěcha Adama také v předsálí auly, kde bylo připraveno pietní místo s kondolenční knihou, která se po ukončení akce přesunula do vstupní haly budovy C.