AKTUALITY

K problematice vlivu počasí na přemnožení populace hraboše polního se v reportáži ČT24 vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. 

AKTUALITY ZOOLOGIE

 

K problematice přemnožení hraboše polního se v reportáži ČT vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. 

AKTUALITY ZOOLOGIE

S železnou pravidelností vychází opět v prosinci další kniha prof. Laštůvky věnovaná motýlům, tentokrát motýlům žijícím na evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží. Vedle prof. Laštůvky se na vzniku knihy podíleli Jan Šumpich, Jan Liška a Aleš Laštůvka.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení Zoologie si Vás dovoluje pozvat na XIII. ročník Lepidopterologického kolokvia, které proběhne dne 1. února 2023.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení včelařství si Vás dovoluje pozvat na workshop tématicky zameřený na variabilitu populací včely medonosné v ČR, který se bude konat dne 29.11.2022 v areálu MEDELU, pavilonu M, učebně M2.12. Srdečně zvána je široká i odborná veřejnost!

Nově vyšel tiskem klíč k určování denních motýlů (Rhopalocera) v zemědělské krajině, jehož autorem je prof. Zdeněk Laštůvka.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Právě vyšel poslední svazek rozsáhlého díla Motýli a housenky střední Evropy, na jehož vzniku se od počátku podílí prof. Zdeněk Laštůvka. Kompletní série atlasů poskytuje základní informace o všech čeledích a naprosté většině středoevropských druhů motýlů, čímž nemá u nás ani jinde ve střední Evropě obdoby.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Prezident republiky Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního děkana Agronomické fakulty prof. Jana Mareše, který se tak s účinností od 31. března 2022 stane v pořadí 34. rektorem školy. 

AKTUALITY

Petr Baňař

Případní zájemci o informace týkající se možnosti studia v doktorském programu Aplikované zoologie pro akademický rok 2022/23 se mohou obrátit přímo na garanta programu prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D,

AKTUALITY ZOOLOGIE

V úplném závěru roku 2021 vychází nová kniha věnovaná motýlům, tentokrát motýlům žijícím na rozsáhlém a rozmanitém územní Jihomoravského kraje. Autory publikace jsou Zdeněk a Aleš Laštůvkovi.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.

Na letošním ročníku vědecko-popularizační soutěže Science Slam má své zastoupení i náš ústav, který reprezentuje Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. Tématem přátelského klání mezi vědci MENDELU a MU je tentokrát genetika. Celá akce proběhne v online podobě, po dobu šesti týdnů budou postupně zveřejňovány jednotlivé videoprojevy vědců a na závěr vyberou vítěze v online hlasování sami diváci.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Klimatická změna postupně mění podmínky chovu ryb v České republice. Zvyšující se letní teplota vody bude pro některé druhy v následujících dekádách doslova smrtelná. Celosvětově přitom produkce ryb roste ročně zhruba čtyřprocentním tempem. V České republice má zvyšující se poptávku při stagnujících výlovcích z klasických rybníků zajistit nebo nahradit chov ve specializovaných produkčních systémech, říká profesor Jan Mareš z našeho ústavu. Týká...

Úbytek druhů i počtů jedinců hmyzu je závažný problém, který v posledních desetiletích akceleruje a současně signalizuje negativní změny v prostředí. Nejvíce postižené jsou rozsáhlejší městské a průmyslové aglomerace, pak následuje intenzivně využívaná zemědělská krajina. Podle zoologa profesora Zdeňka Laštůvky z našeho ústavu také záleží na tom, jak velké území hodnotíme, protože s rostoucí plochou je úbytek menší.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Po roce opět spatřila světlo světa nová kniha autorů Zdeňka Lašůvky a Aleše Laštůvky věnovaná tentokrát motýlům města Brna.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Kniha Nemoci a chorobné stavy ryb, na které se podíleli mimo jiné i odborníci z Oddělení rybářství a hydrobiologie, získala prestižní cenu Josefa Hlávky za oblast vědy o živé přírodě

Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. získal Cenu rektora MENDELU za mimořádné výsledky v oblasti přírodních a technických věd

AKTUALITY

Naše kolegyně Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. je hlavní řešitelkou projektu věnovaného šelmám - jmenovitě kočce divoké.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Tuzemští zemědělci v posledních letech pěstují stále častěji rostliny, které dávají méně nektaru. Včelí pastva ubývá také díky výraznému suchu, a to zejména v důsledku narůstajících teplot. Do budoucna to může ještě více oslabit včelstva, říká Antonín Přidal z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Proč mají mnozí včelaři v České republice prázdné úly?

Na tuto otázku se snaží najít odpověď mimo jiné i odborníci z Oddělení včelařství našeho ústavu.

Velké problémy přinesl českým včelařům loňský rok. Na včelstva útočí zejména roztoči, kteří měli v roce 2019 ideální podmínky k množení. Chovatelům nadělali velké ztráty, někteří z nich přišli i o všechna včelstva. Přesná čísla za celou republiku zatím nejsou k dispozici. Velmi pravděpodobně to přinese i zdražení medu. V České republice je podle posledních údajů evidováno 778.544 včelstev a 62.498 včelařů. Obě čísla jsou rekordní v rámci...

Právě vyšla nová kniha autorů Zdeňka Lašůvky a Aleše Laštůvky věnovaná motýlům málo známé přírodní rezervace Pavlovské mokřady na Drahanské vrchovině.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Účast našich dorktorandů na konferenci MENDELNET 2019 byla opět velmi úspěšná. Ocenění získali Barbora Müllerová, Marija Radojičić, Veronika Bromovská z oddělení rybářství a Petr Hrabina a Attila Balázs z oddělení zoologie. Gratulujeme!

FOTOGALERIE

AKTUALITY

Mendelova univerzita v Brně se rozhodla při příležitosti oslav stoletého výročí své existence ocenit v jednotlivých oborech, které reprezentuje, klíčové odborníky předáním medaile, která byla pro tento slavností účel speciálně emitována. V oboru mammaliologie je takovou osobností bezesporu absolvent  bývalé Vysoké školy zemědělské v Brně doc. Ing. Jan Zejda, DrSc., který se v letošním roce dožívá v plně životní síle devadesátin. Medaile byla slavnostně...

AKTUALITY ZOOLOGIE

Mendelova univerzita v Brně se rozhodla při příležitosti svých oslav
stoletého výročí od svého založení ocenit v jednotlivých oborech, které
reprezentuje, klíčové odborníky předáním medaile, která byla pro tento
slavností účel speciálně emitována.

Foto | Anton Zahradník

Náš ústav uzavřel v těchto dnech mezinárodní smlouvu o spolupráci s Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a CHKO Cerová vrchovina.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Foto | Susie Ellis / IRF

K problematice vymírání populace nosorožce sumaterského se v pořadu STUDIO ČT24 vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.  

AKTUALITY ZOOLOGIE

Foto | Vladimír Hula

V neděli 26. května byla v Zoo Praha za účasti našeho ústavu slavnostně otevřena expozice největšího evropského pavouka - slíďáka tatarského.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení zoologie si vás dovoluje srdečně pozvat na seminář uspořádaný při příležitosti 100. výročí založení Zooologického ústavu na VŠZ v Brně, k 90. výročí narození doc. Ing. Jana Zejdy, DrSc. a65. výročí výzkumu savců na naší univerzitě.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení rybářství a hydrobiologie si vás dovoluje srdečně pozvat na konferenci uspořádanou k 70. výročí založení svého pracoviště.