AKTUALITY

Celkem dvanáct knih Nakladatelství Academia uspělo v 29. ročníku soutěže Slovník roku 2022–2023. Hlavní cenu přiřkla odborná porota publikacím Motýli a housenky střední Evropy VI. Drobní motýli II. a Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Při příležitosti oslav 105. výročí založení MENDELU byly děkanem Leošem Pavlatou oceněny mnohé osobnosti napříč celou Agronomickou fakultou. Mezi oceněnými byl i prof. Dr. Ing. Jan Mareš a prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. z našeho ústavu. Gratulujeme!

AKTUALITY

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU hledá doktoranda/ku do výzkumného týmu Conservation Biology Group v oboru Aplikovaná Zoologie.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Nová kniha autorů Zdeňka Laštůvky, Jana Lišky a Jana Šumpicha přináší po dvanácti letech aktualizaci počtu druhů motýlů zaregistrovaných na území České republiky.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Vědcům se poprvé podařilo pořídit záběry paježury Attenboroughovy. Čtyřtýdenní expedici do Indonésie vedli experti z britské Oxfordské univerzity, součástí týmu byl také výzkumník Mendelovy univerzity v Brně, zoolog Mgr. Attila Balázs, Ph.D. Podařilo se tak dokázat, že tento vzácný vejcorodý savec nevyhynul, jak se mnozí přírodovědci obávali.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Účast našich dorktorandů na konferenci MendelNet byla opět velmi úspěšná. Ocenění získali Ing. Dominik Stočes a Ing. Lukáš Harabiš. Gratulujeme!

AKTUALITY

 

K problematice vlivu počasí na přemnožení populace hraboše polního se v reportáži ČT24 vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. 

AKTUALITY ZOOLOGIE

K problematice přemnožení hraboše polního se v reportáži ČT vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. 

AKTUALITY ZOOLOGIE

S železnou pravidelností vychází opět v prosinci další kniha prof. Laštůvky věnovaná motýlům, tentokrát motýlům žijícím na evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží. Vedle prof. Laštůvky se na vzniku knihy podíleli Jan Šumpich, Jan Liška a Aleš Laštůvka.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení Zoologie si Vás dovoluje pozvat na XIII. ročník Lepidopterologického kolokvia, které proběhne dne 1. února 2023.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Oddělení včelařství si Vás dovoluje pozvat na workshop tématicky zameřený na variabilitu populací včely medonosné v ČR, který se bude konat dne 29.11.2022 v areálu MEDELU, pavilonu M, učebně M2.12. Srdečně zvána je široká i odborná veřejnost!

Nově vyšel tiskem klíč k určování denních motýlů (Rhopalocera) v zemědělské krajině, jehož autorem je prof. Zdeněk Laštůvka.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Právě vyšel poslední svazek rozsáhlého díla Motýli a housenky střední Evropy, na jehož vzniku se od počátku podílí prof. Zdeněk Laštůvka. Kompletní série atlasů poskytuje základní informace o všech čeledích a naprosté většině středoevropských druhů motýlů, čímž nemá u nás ani jinde ve střední Evropě obdoby.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Prezident republiky Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního děkana Agronomické fakulty prof. Jana Mareše, který se tak s účinností od 31. března 2022 stane v pořadí 34. rektorem školy. 

AKTUALITY

Petr Baňař

Případní zájemci o informace týkající se možnosti studia v doktorském programu Aplikované zoologie pro akademický rok 2022/23 se mohou obrátit přímo na garanta programu prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D,

AKTUALITY ZOOLOGIE

V úplném závěru roku 2021 vychází nová kniha věnovaná motýlům, tentokrát motýlům žijícím na rozsáhlém a rozmanitém územní Jihomoravského kraje. Autory publikace jsou Zdeněk a Aleš Laštůvkovi.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.

Na letošním ročníku vědecko-popularizační soutěže Science Slam má své zastoupení i náš ústav, který reprezentuje Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. Tématem přátelského klání mezi vědci MENDELU a MU je tentokrát genetika. Celá akce proběhne v online podobě, po dobu šesti týdnů budou postupně zveřejňovány jednotlivé videoprojevy vědců a na závěr vyberou vítěze v online hlasování sami diváci.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Klimatická změna postupně mění podmínky chovu ryb v České republice. Zvyšující se letní teplota vody bude pro některé druhy v následujících dekádách doslova smrtelná. Celosvětově přitom produkce ryb roste ročně zhruba čtyřprocentním tempem. V České republice má zvyšující se poptávku při stagnujících výlovcích z klasických rybníků zajistit nebo nahradit chov ve specializovaných produkčních systémech, říká profesor Jan Mareš z našeho ústavu. Týká...

Úbytek druhů i počtů jedinců hmyzu je závažný problém, který v posledních desetiletích akceleruje a současně signalizuje negativní změny v prostředí. Nejvíce postižené jsou rozsáhlejší městské a průmyslové aglomerace, pak následuje intenzivně využívaná zemědělská krajina. Podle zoologa profesora Zdeňka Laštůvky z našeho ústavu také záleží na tom, jak velké území hodnotíme, protože s rostoucí plochou je úbytek menší.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Po roce opět spatřila světlo světa nová kniha autorů Zdeňka Lašůvky a Aleše Laštůvky věnovaná tentokrát motýlům města Brna.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Kniha Nemoci a chorobné stavy ryb, na které se podíleli mimo jiné i odborníci z Oddělení rybářství a hydrobiologie, získala prestižní cenu Josefa Hlávky za oblast vědy o živé přírodě

Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. získal Cenu rektora MENDELU za mimořádné výsledky v oblasti přírodních a technických věd

AKTUALITY

Naše kolegyně Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. je hlavní řešitelkou projektu věnovaného šelmám - jmenovitě kočce divoké.

AKTUALITY ZOOLOGIE

Tuzemští zemědělci v posledních letech pěstují stále častěji rostliny, které dávají méně nektaru. Včelí pastva ubývá také díky výraznému suchu, a to zejména v důsledku narůstajících teplot. Do budoucna to může ještě více oslabit včelstva, říká Antonín Přidal z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Proč mají mnozí včelaři v České republice prázdné úly?

Na tuto otázku se snaží najít odpověď mimo jiné i odborníci z Oddělení včelařství našeho ústavu.

Velké problémy přinesl českým včelařům loňský rok. Na včelstva útočí zejména roztoči, kteří měli v roce 2019 ideální podmínky k množení. Chovatelům nadělali velké ztráty, někteří z nich přišli i o všechna včelstva. Přesná čísla za celou republiku zatím nejsou k dispozici. Velmi pravděpodobně to přinese i zdražení medu. V České republice je podle posledních údajů evidováno 778.544 včelstev a 62.498 včelařů. Obě čísla jsou rekordní v rámci...

Právě vyšla nová kniha autorů Zdeňka Lašůvky a Aleše Laštůvky věnovaná motýlům málo známé přírodní rezervace Pavlovské mokřady na Drahanské vrchovině.

AKTUALITY ZOOLOGIE