PRODEJ RYB Z VLASTNÍHO CHOVU V AREÁLU UNIVERZITY

8. 11. 2023 -

 

 

 

Keříčkovec červenolemý (Clarias gariepinus) cena 90 Kč/kg
Tilapie nilská (Oreochromis niloticus) cena 100 Kč/kg
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) cena 150 Kč/kg

Kontakt:
Ing. Eva Poštulková, Ph.D., e.postulkova@seznam.cz, eva.postulkova@mendelu.cz, tel.: 736 717 312

Více informací naleznete zde.