Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vznikl dne 1. ledna 2005. Ústav se člení na tři oddělení, zabezpečuje výuku více jak tří desítek předmětů, vyvíjí rozmanité vědeckovýzkumné aktivity a široce spolupracuje s praxí.