Boj proti přemnoženým hrabošům

27. 2. 2023 -

K problematice přemnožení hraboše polního se v reportáži ČT vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. 

Reportáž lze shlédnout zde

Celá reportáž byla zaměřena na palčivý problém letošního předjaří, neboť přemnožení populace hraboše polního trápí zemědělce po celém Česku, zejména však v moravských krajích. Ministerstvo životního prostředí ČR vyčlenilo na boj proti škůdcům 40 milionů korun, které budou poskytnuty farmářům na práce spojené s cíleně zaměřenou aplikací účinné látky. V rozhovoru zazní odpovědi například na otázky, proč se hraboši přemnožili, jestli jsou používané jedy bezpečné ve vztahu k půdě, pěstovaným rostlinám či živočichům nebo zda se dá dalšímu přemnožení zabránit?