HISTORIE ODDĚLENÍ ZOOLOGIE V DATECH     klikni ke zvětšení

17. 10. 1919

Prof. Emil Bayer jmenován profesorem všeobecné a zemědělské zoologie na Vysoké škole zemědělské v Brně (VŠZ). Zřízen Zoologický ústav v čele s přednostou prof. E. Bayerem. 

17. 11. 1939 – 2. 5. 1945klikni ke zvětšení
Činnost Zoologického ústavu přerušena po uzavření českých vysokých škol nacisty. Prof. E. Bayer pensionován.

3. 5. 1945
Ústav zoologický znovu otevřen. Ředitelem prof. Emil Bayer, od roku 1947 prof. RNDr. Josef Kratochvíl.

21. 8. 1950
Reorganizace VŠZ. Ústav zoologický součástí Katedry zootechnické v rámci Zemědělské fakulty VŠZ. Vedoucím katedry prof. Dr. Ing. Boris Kostomarov. Vedoucím Ústavu zoologického prof. J. Kratochvíl.

1. 8. 1951klikni ke zvětšení
Ústav zoologický součástí Katedry biologické v rámci Zemědělské fakulty VŠZ. Vedoucím katedry prof. PhDr. Rudolf Dostál. Vedoucím Ústavu zoologického prof. J. Kratochvíl.

1. 9. 1952klikni ke zvětšení
Reorganizace VŠZ. Zřízena Katedra zoologie, hydrobiologie a rybářství v rámci nově vytvořené Zootechnické fakulty VŠZ. Vedoucím katedry prof. J. Kratochvíl.

1. 9. 1956
Zřízena nová Katedra zoologie odloučením ústavu hydrobiologie a rybářství. Vedoucím katedry prof. J. Kratochvíl, od roku 1959 prof. RNDr. Karel Vondráček, CSc.

1. 9. 1959
Reorganizace VŠZ. Katedra zoologie součástí nově zřízené Provozně ekonomické fakulty VŠZ. Vedoucí katedry prof. K. Vondráček, od roku 1962 prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc.

1. 10. 1964
Katedra zoologie převedena na Agronomickou fakultu VŠZ. Vedoucí katedry prof. D. Povolný, od roku 1970 prof. RNDr. František Tenora, DrSc.

1. 1. 1980 klikni ke zvětšení
Katedra zoologie reorganizována a přejmenována na Katedru zoologie a chovu drobných hospodářských zvířat. Vedoucí katedry prof. F. Tenora, od roku 1990 prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

1. 3. 1991
Katedra reorganizována a přejmenována na Ústav zoologie a včelařství. Vedoucím ústavu prof. Z. Laštůvka.

1. 1. 1995 VŠZ v Brně přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu (MZLU).

1. 1. 2005 - dosudklikni ke zvětšení
Reorganizace Agronomické fakulty MZLU v Brně. Byl zřízen Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. Vedoucím ústavu prof. Z. Laštůvka, od 1. 9. 2014 prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

1. 1. 2010 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita přejmenována na Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU).