Vážení přátele,                                                                                      

XIII. lepidopterologické kolokvium se uskutečnilo 1. února 2023 na Mendelově univerzitě v Brně. 

Pořadatelem XIII. ročníku byl Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU, jmenovitě Oddělení zoologie, a jeho sponzorem byla firma Biocont-Laboratory, s.r.o. 

 

SBORNÍK KE STAŽENÍ ZDE

JEDNOTLIVÉ PREZENTACE KE STAŽENÍ níže

REFERÁTY

BERISHVILI T. & VRABEC V.: An attempt to update a list of Lepidoptera of Georgia

FALTÝNEK FRIC Z.: Monitoring motýlů na evropské úrovni, k čemu je to dobré a jak na to

HLUCHÝ M. & LAŠTŮVKA Z.: Výsledky monitoringu motýlů s noční aktivitou v různě obhospodařovaných vinicích jižní Moravy

HRŮZOVÁ L.: Reintrodukce motýlů v CHKO Český kras

JOHN V., PAVLÍČKO A., MORAVEC P., ANDRES M., KOPECKÝ V., VRABEC V. & KONVIČKA M.: Novinky v ochraně ohrožených druhů motýlů

KADLEC T., KNAPP M., ŠTROBL M., JOR T. & DVOŘÁK T.: Pět let reintrodukce modráska vičencového

KRÁSA A.: Modrásek bahenní v Moravském krasu – ze skoro vymřelého hojným

KULFAN J., SARVAŠOVÁ L., PARÁK M., SANIGA M., JAUSCHOVÁ T. & ZACH P.: Vplyv susedných skoro pučiacich stromov na výskyt jarných húseníc na dube cerovom (Quercus cerris) 

KURAS T., MAZALOVÁ M., KOUBÍKOVÁ L. & LOSÍK J.: Okáč jílkový (Lopinga achine), stále přežívá na Hlučínsku? Populační struktura a návrh managementu izolované populace druhu v okolí Děhylova

KURAS T., RUFFER L., MAZALOVÁ M. & BEDNÁŘ M.: Konektivita krajiny – cesta k ochraně druhové rozmanitosti? Příkladová studie společenstev motýlů izolovaných stepních fragmentů z Hané

MAZALOVÁ M., CHAUDRON C., HULA V. & KURAS T.:Nevyužitý potenciál silniční sítě pro ochranu přírody: zaostřeno na motýly

PAVLÍČKO A. & HEŘMAN P.: Aktuality z mapování a monitoringu motýlů realizovaných Společností pro ochranu motýlů (SOM)

SPITZER L. & BENEŠ J.: Síťové mapování denních motýlů v CHKO Litovelské Pomoraví

ŠIMAN L., BĚLÍN V., LAŠTŮVKA Z. & LAŠTŮVKA A.: Nesytky niky korun stromů

ŠNAJDARA P.: Nález hnědáska květelového (Melitaea didyma) na lokalitě Rovná hora u Hradčovic (Zlínský region)

UŘIČÁŘ J.: Tinediae ve vývržcích Sovy pálené (Tyto alba)

POSTERY

HEŘMAN P. & PAVLÍČKO A.: Jak si nyní vede modrásek černočárný (Pseudophilotes baton)? Shrnutí monitoringu ze sezóny 2022

HOLÝ K.: Makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella)

HRUBEŠOVÁ V., ŠEFROVÁ H. & LAŠTŮVKA Z.: Sezónní dynamika a početnost nočních motýlů na Ivančicku

PAVLÍČKO A.: Monitoring hnědáska osikového (Euphydryas maturna)

ŠEFROVÁ H., LAŠTŮVKA Z. & LAŠTŮVKA A.: Nepůvodní motýli – výskyt a význam

 

                             Za organizátory srdečně zdraví a na další setkání se těší,

                                                    Zdeněk Laštůvka                  a