Denní motýli zemědělské krajiny

21. 8. 2022 -

Nově vyšel tiskem klíč k určování denních motýlů (Rhopalocera) v zemědělské krajině, jehož autorem je prof. Zdeněk Laštůvka.

Nová publikace prof. Zdeňka Laštůvky je jedním z výstupů projektu zaměřeného na zhodnocení přínosu ekologizace vinohradnictví v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku (efekt ozelenění půd vinic a vyloučení aplikací chemických insekticidů). Drobná publikace vhodná pro práci v terénu a doplněná množstvím barevných přehledných tabulí ulehčuje determinaci jednotlivých druhů denních motýlů a je tak určena pro odbornou i širokou laickou veřejnost.