Motýli Jihomoravského kraje

20. 12. 2021 -

V úplném závěru roku 2021 vychází nová kniha věnovaná motýlům, tentokrát motýlům žijícím na rozsáhlém a rozmanitém územní Jihomoravského kraje. Autory publikace jsou Zdeněk a Aleš Laštůvkovi.

Za uplynulých přibližně 200 let bylo na  území Jihomoravského kraje zaregistrováno 3199 druhů motýlů, přičemž 3034 z nich se v území vyskytuje v současnosti. Asi 240 druhů je v rámci Česka dosud známo jenom z Jihomoravského kraje. V úvodních kapitolách je rekapitulována historie výzkumu motýlů kraje a jsou stručně charakterizovány přírodní poměry. Systematický přehled všech zjištěných druhů je doplněn odkazy na první, případně další nálezy, u významnějších druhů jsou uvedena konkrétní naleziště nebo oblasti výskytu. Následující kapitoly jsou věnovány významným druhům, změnám v druhovém složení fauny, charakteristickým druhům jednotlivých biotopů, druhům původně popsaným z  území (13), nepůvodním druhům (44), druhům zvláště chráněným (33) a  zařazeným do Červeného seznamu bezobratlých (348). Od poloviny 20. století z území vymizelo asi 10 % druhů denních a 1 % druhů ostatních velkých motýlů kromě píďalek a můr. V čeledi píďalkovití (Geometridae) a můrovití (Noctuidae) počet nových přistěhovalců překračuje počet vymizelých druhů. Trend úbytku se zrychluje v posledních dvou desetiletích a více než na druhové úrovni se projevuje výrazným poklesem počtů jedinců. Celkem 149 významných druhů je vyobrazeno. 

Více informací k tématu i ke knize rád podá prof. Zdeněk Laštůvka.

KNIHA KE STAŽENÍ ZDE.