Motýli (Lepidoptera) Ceska – aktualizovaný seznam druhu

18. 12. 2023 -

Nová kniha autorů Zdeňka Laštůvky, Jana Lišky a Jana Šumpicha přináší po dvanácti letech aktualizaci počtu druhů motýlů zaregistrovaných na území České republiky.

Na území Česka bylo celkem zaregistrováno 3530 druhů motýlů. Od vydání předcházejícího
přehledu druhů v roce 2011 došlo k nárůstu asi o 120 druhů, tj. průměrně
asi 10 za rok. Asi 20 dříve započítaných, ale nedostatečně doložených druhů bylo
ze seznamu vyřazeno. Z celkového počtu bylo 111 druhů zaznamenáno jednorázově,
tj. není doklad o jejich někdejší nebo současné trvalejší přítomnosti v území. Asi
70 druhů z území Česka velmi pravděpodobně vymizelo. Lze tedy počítat s aktuálním
výskytem asi 3350 druhů. Z území Čech je známo 3109 druhů a z Moravy (včetně
českého Slezska) 3380 druhů. Asi 1200 (35 %) druhů je více méně plošně rozšířeno po
celém území, naopak asi 700 druhů (21 %) je výrazně lokálních, známých jen z nemnoha
nalezišť. Dalších asi 410 druhů (12 %) je známo jen z českého nebo moravského
termofytika. Z nich více než 200 dosahuje v moravském termofytiku nejseverněji
ve střední Evropě nebo v rámci svého celkového známého areálu. Pouze asi 40 druhů
(málo přes 1 %) je omezeno na oreofytikum. K přehledu zjištěných druhů jsou doplněny
stručné kapitoly o mizení a šíření druhů, jsou diskutovány jednorázové záchyty,
nepůvodní druhy (asi 50 druhů), druhy zvláště chráněné a ohrožené, tvorba českých
jmen a nové poznatky o fylogenezi a klasifikaci motýlů. Nálezy některých druhů jsou
krátce komentovány.

Publikace v tiskové kvalitě ke stažení zde.