Prof. Mareš byl jmenován novým rektorem MENDELU

30. 3. 2022 -

Prezident republiky Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního děkana Agronomické fakulty prof. Jana Mareše, který se tak s účinností od 31. března 2022 stane v pořadí 34. rektorem školy. 

Odborností nového rektora je rybářství, tedy obor spojený s vodou v krajině a hospodařením v krajině, což jsou podle prof. Mareše věci, které spolu úzce souvisí. "Zodpovědný přístup k naší přírodě, zemědělství a hospodaření je věc, která mne velmi zajímá, včetně provázání na rozvoj regionů a deglobalizaci," uvedl už dříve prof. Mareš.

Nový rektor povede univerzitu s šesti prorektory, což je o jednoho více než v minulém období. Martin Klimánek bude stejně jako dosud prorektorem pro strategii, rozvoj a účelovou činnost. Další jména jsou nová. Prorektorem pro tvůrčí činnost bude Svatopluk Kapounek. Lea Kubíčková bude řídit kvalitu a lidské zdroje, Ondřej Mocek pedagogiku, Jiří Skládanka internacionalizaci a vnější vztahy. Nová bude pozice prorektora pro IT, které se ujme Robert Pokluda.

Jan Mareš se narodil 18. prosince 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství. V současné době vede Oddělení rybářství a hydrobiologie na AF MENDELU.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou technologie chovu ryb v různých produkčních systémech, výživou a krmením ryb, kvalitou rybího masa, hematologií ryb nebo mimo-produkčními funkcemi rybníků. Věnuje se tak například vlivu podmínek chovu a výživy ryb na kvalitu rybího masa nebo vývoji a optimalizaci recirkulačních chovů ryb.

 Fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková