Hledáme kočku, pozor, divokou!

10. 7. 2020 -

Naše kolegyně Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. je hlavní řešitelkou projektu věnovaného šelmám - jmenovitě kočce divoké.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, Národní zoologická zahrada Bojnice a Hnutí DUHA Olomouc společně zahájily dvouletý projekt přeshraniční spolupráce nazvaný Hledáme kočku, pozor, divokou! Projekt bude monitorovat kočku divokou na česko-slovenském pomezí s cílem zjistit přítomnost tohoto zvláště chráněného a ohroženého druhu v různých typech biotopů. Součástí budou mimo jiné analýzy genetické rozmanitosti a míry hybridizace s kočkou domácí, odhady početnosti a populační hustoty a také zřízení rehabilitační stanice pro kočky divoké.

Více informací najdete na webu kockadivoka.cz.

popř. se můžete obrátit na hlavní řešitelku projektu Mgr. Jarmilu Krojerovou, Ph.D., +420 737 609 004