Motýli a housenky střední Evropy VI.

29. 7. 2022 -

Právě vyšel poslední svazek rozsáhlého díla Motýli a housenky střední Evropy, na jehož vzniku se od počátku podílí prof. Zdeněk Laštůvka. Kompletní série atlasů poskytuje základní informace o všech čeledích a naprosté většině středoevropských druhů motýlů, čímž nemá u nás ani jinde ve střední Evropě obdoby.

Do posledního, šestého svazku je zařazeno zbývajících jedenáct čeledí. Všechny druhy nalezené v Česku a na Slovensku jsou stručně charakterizovány a vyobrazeny, celkem jde asi o 1200 druhů. Ke každému je uvedeno rozpětí křídel, případně důležité determinační znaky, hostitelská rostlina, doba výskytu housenek a dospělců, biotop, celkové rozšíření a poznatky o výskytu na našem území. Ostatní středoevropské druhy (celkem je ze střední Evropy známo asi 1500 druhů těchto čeledí) jsou alespoň zmíněny, případně krátce komentovány.