MendelNet 2023

9. 11. 2023 -

Účast našich dorktorandů na konferenci MendelNet byla opět velmi úspěšná. Ocenění získali Ing. Dominik Stočes a Ing. Lukáš Harabiš. Gratulujeme!

V sekci Fisheries and Hydrobiology, Wildlife Research and Agroecology se na prvním místě umístil Ing. Dominik Stočes -  Rozluštění souhry environmentálních proměnných, kolísavá asymetrie a meristické rysy: hodnocení úrovní narušení v různých lesních biotopech  a na třetím místě Ing. Lukáš Harabiš - Optimalizace podmínek aerobní digesce pevných odpadů z recirkulačních systémů akvakultury pro výrobu kapalných hnojiv.