Oddělení včelařství zabezpečuje výuku předmětu Včelařství a několika navazujících disciplín jako Technologie včelích produktů nebo Ekologie opylovatelů. Praktická výuka probíhá v nově vybudovaném včelínu nebo v polních podmínkách. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na některé aspekty chovu včel, ale také na ekologii a význam čmeláků i samotářských včel. Pracovníci oddělení poskytují poradenství a kurzy k otázkám chovu a nemocí včel, provádějí pylovou analýzu medů, posuzují dopady stavebních a jiných projektů na populace opylovatelů.