AKTUÁLNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ GARANTOVANÝCH ÚSTAVEM

 

SEZNAM PŘEDMĚTŮ GARANTOVANÝCH ODDĚLENÍM VČELAŘSTVÍ

 

Výuka včelařského oddělení vychází ze základní vědní disciplíny apidologie a uvedené předměty jsou koncipovány jako její zemědělsky aplikované kapitoly:

  • OPYLOVÁNÍ A VČELAŘENÍ = ekologie opylovatelů (včel) a jejich vazby na prostředí a rostliny, problematika opylování zemědělských kultur 
  • VČELAŘSTVÍ = biologie a zootechnika včely medonosné  
  • VČELÍ PRODUKTY = včelí produkty, jejich charakteristika a zpracování 

V těchto předmětech jsou shrnuty základy aplikovaných částí disciplíny, které jsou důležité pro zemědělství (jak chovatele tak i pěstitele), potravinářství a ekologii (agro- i krajinářskou specializaci). Zájemci o studium na včelařském oddělení tak mají možnost se nechat vzdělat ve všech třech předmětech a nebo jen v některém z nich podle jejich zaměření, uvážení a zájmu.

 

Předměty garantované včelařským oddělením jsou volitelné, protože jde o předměty, které nejsou úzce zaměřeny pro konkrétní obor. Včelaření je totiž také zájmovou činností, která láká lidi mnoha oborů. Navíc celý obor zasahuje i do jiných oborů, a proto garanti předmětů, kteří ve svém oboru mají zahrnutou problematiku včelařství třeba jen okrajově, zajišťují část své výuky výukou včelařského oddělení formou tzv. dílčí výuky. Jde o předměty: Technologie živočišných produktů, Technologie drůbežářského průmyslu (minoritní živ. produkty), Ekologie, Přidružená lesní výroba a Agroturistika.