AKTUÁLNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ GARANTOVANÝCH ÚSTAVEM

 

ZOOLOGIE

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - FOTOGRAFIE PREPARÁTŮ ŘAZENÝCH DLE ZOOLOGICKÉHO SYSTÉMU jsou k nahlédnutí zde.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - ZOOLOGIE (AF)

ÚVOD

ROZMNOŽOVÁNÍ A ONTOGENEZE

ZOOGEOGRAFIE

ETOLOGIE

DOMESTIKACE

klasifikace

PRVOCI

PLOŠTĚNCI A MĚKKÝŠI

KLEPÍTKATCI A KORÝŠI

MNOHONOZÍ A ŠESTINOZÍ

STRUNATCI

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI

PTÁCI A SAVCI

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - ZOOLOGIE (LDF)

ÚVOD

ZOOGEOGRAFIE

ETOLOGIE

KLASIFIKACE, JEDNOBUNĚČNÍ

RYBOMORKY, MĚKKÝŠI

ČLENOVCI, KLEPÍTKATCI, KORÝŠI

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - ZOOLOGIE - kombinované studium

ÚVOD

ZOOGEOGRAFIE

ETOLOGIE

DOMESTIKACE

KLASIFIKACE

KROUŽKOVCI, MĚKKÝŠI

ČLENOVCI, KLEPÍTKATCI, KORÝŠI

MNOHONOZÍ, ŠESTINOZÍ

STRUNATCI

OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI

PTÁCI

SAVCI

  

EKOLOGIE

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - EKOLOGIE - PŘEDNÁŠKY - garant prof. J. Suchomel

ÚVOD

PŮSOBENÍ EKOLOGICKÝCH FAKTORŮ

TEPLOTA

POPULACE

MIGRALITA

BIOCENÓZA

EKOSYSTÉM

NEPŮVODNÍ DRUHY A VYMÍRÁNÍ

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - EKOLOGIE - CVIČENÍ - garant prof. J. Suchomel

ÚVOD

KLIMA, ZÁŘENÍ A SVĚTLO

OHEŇ, INTRODUKCE, DOMESTIKACE, EKOLOGICKÁ PRAVIDLA

DYNAMIKA POPULACE

ODCHYTOVÉ METODY

PROTOKOL

MEZIDRUHOVÉ VZTAHY

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - EKOLOGIE - kombinované studium - garant prof. Z. Laštůvka

ÚVOD

PŮSOBENÍ EKOLOGICKÝCH FAKTORŮ

POPULACE

MIGRALITA

BIOCENÓZA

EKOSYSTÉM

NEPŮVODNÍ DRUHY A VYMÍRÁNÍ

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - EKOLOGIE - ICV - garant prof. Z. Laštůvka

ÚVOD

ÚROVNĚ - ORGANIZACE - PROSTŘEDÍ

TEPLOTA A VLHKOST

TLAK, PROUDĚNÍ A CHEMICKÉ FAKTORY

BIOGEOGRAFIE

POPULACE

MIGRALITA

BIOCENÓZA

EKOSYSTÉM

INVAZE