ověřená technologie
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2015): Ověřená technologie ovlivnění záběhu biologického filtru v intenzivním recirkulačním zařízení dánského typu pro chov ryb.

certifikovaná metodika
STEJSKAL, V., MATOUŠEK, J., ŠEBESTA, R., NOVIKAVA, K., PROKEŠOVÁ, M., MAREŠ, J. (2015): Postupy pro efektivní odchov síha peledě (Coregonus peled Gmelin) v intenzivních podmínkách.

certifikovaná metodika
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2015): Metodika záběhu biologického filtru v intenzivním recirkulačním zařízení dánského typu pro chov ryb.

certifikovaná metodika
PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., MAREŠ, J. (2015): Preventivní, profylaktické a léčebné zásahy na snížení rizika výskytu a propuknutí onemocnění v recirkulačních systémech dánského typu.

certifikovaná metodika
KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2014): Stanovení základních fyzikálně-chemických parametrů v akvakulturních chovech ryb.

ověřená technologie
MAREŠ, J., LANG, Š., KOPP, R., BRABEC, T. PFAU, R. (2014): Technologie chovu lososovitých ryb v recirkulačním systému dánského typu.

certifikovaná metodika
MAREŠ, J., KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T. (2013): Optimalizace obsádky a krmení ryb v recirkulačním systému dánského typu.

ověřená technologie
LANG, Š., KOPP, R., BRABEC, T., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2011): Optimalizace hydrochemických parametrů v recirkulačním systému pro chov ryb: I. Stabilizace kyselinové neutralizační kapacity a snížení toxicity dusitanů v recirkulačním systému Dánského typu.

certifikovaná metodika
VÍTEK, T., KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2011): Technická řešení a možnosti efektivní regulace průtokových poměrů v zařízeních pro intenzivní chov ryb dánského typu.