Vedoucí oddělení:                         

prof. Dr. Ing. Jan Mareš  

Sekretářka:

Jaroslava Marešová

Akademičtí pracovníci:

prof. Ing. Petr Spurný, CSc. - emeritní profesor

prof.  Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Ing. Jan Grmela, Ph.D.

Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.

RNDr. Michal Šorf, Ph.D.

Ing. Lucie Všetičková

Ostatní pracovníci:

Ing. Eva Poštulková, Ph.D.

Doktorandi:

Ing. Veronika Brumovská

Ing. Tomáš Doležal

Ing. Mgr. Lenka Hadašová

Ing. Lukáš Jurek

Mgr. Dušan Kosour

Ing. Ondřej Malý

Ing. Lukáš Mareš

Ing. Petra Melezínková

Ing. Lukáš Pfeifer

Marija Radojičić, MSc.

Ing. Filip Zezula

Ing. Iveta Zugárková

Pracovníci na projektu Profish:

doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.

Ing. Tomáš Doležal

Danuše Drápelová

prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.

MVDr. Denisa Medková 

doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

Mgr. Monika Němcová

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

Ing. Lukáš Pfeifer

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.

Mgr. Markéta Pravdová

Radojičić Marija, MSc.

Mgr. Kevin Roche, CSc.

RNDr. Veronika Seidlová, Ph.D.

Ing. Filip Zezula

Externí spolupracovníci:

Ing. Tomáš Brabec, Ph.D.

prom. biol. Jiří Heteša, CSc.

Ing. Roman Krejčí, Ph.D.

Ing. Štěpán Lang, Ph.D.

prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.

doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc.

Ing. Andrea Ziková, Ph.D.