SEZNAM ABSOLVENTŮ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ - RYBÁŘSKÁ SPECIALIZACE

2017

Veronika Brumovská, Martina Kyselová, Ondřej Palíšek

2016

Filip Horák, Lukáš Jurek, Lukáš Kadlec, Lukáš Polívka, Jakub Sotona, Radek Šanda

2015

Martin Bláha, Jan Dostál, Ondřej Malý, Lukáš Mareš, Jiří Vlasák

2014

Petr Bromek, Tomáš Hylák, Miroslav Ošanec, Veronika Petrovajová, Martin Teplý, Tibor Weiser

2013

Martin Fodor, Lenka Hadašová, Eva Poštulková, Jan Štěpina, Petr Vaněk

2012

Ján Gulas, Petr Chalupa, Jiří Janoštík, Ondřej Klíma, Ladislav Novotný, Tomáš Vaněk

2011

Milan Pavlík, Radim Petrek, Dušan Poliak, Milan Tkáč, Jasmin Tokič, Jiří Tůma, Jakub Zehnálek

2010

Anton Adamus, Peter Alexovič, Bohuš Cintula, Jan Grmela, Michal Havránek, Martin Holčák, Juraj Rybnikár, Drahoslav Smékal

2009

Jaromír Dvořák, Václav Kalenda, Štěpán Lang, Martin Píbil

2008

Otakar Dousek, Lucie Chaloupková, Libor Majvelder, Jiří Sukup

2007

Tomáš Brabec, Martin Cileček, Martin Černoch, Petr Dačev, Martin Farský, Tomáš Koudelka

2006

Čada Michal, Kukačka Vladimír, Makovský Josef, Nahodilová Hana, Hlávková Jana, Šťastný Jan

2005

Jan Adámek, Zdeněk Fišer, Roman Heimlich, Vladimír Tomeš

2004

Vít Baránek, Václav Bártů, Daniel Gebauer, Lukáš Herger, Radana Košťanská, Ladislava Kružíková, Tomáš Tichý, Lenka Bystrianská, Martin Hájek, Radek Holcman, Jan Kohout

2003

Kvíčala Tomáš, Lamač Vítězslav, Mižďoch Jiří, Podola Martin, Šovčík Pavol, Vavřina Aleš, Vítek Tomáš

2002

Bazala Ivo, Kroča Jiří, Kubišta Ondrej, Lišková Milena, Mejta Zbyněk, Mokrý Stanislav, Rozsypálková Petra

2001

Nedopil Vladimír, Sedlák Petr, Štefelová Bohdana, Ulrych Marcel, Vetešník Lukáš, Wognarová Silvie, (Kalová Michaela)

2000

Holešovský Martin, Chromý Václav, Janček Jaroslav, Kladroba David, Krejčí Roman, Kůrka Roman, Ličko Branislav, Moták Jan, Němec Roman, Pecín Martin, Petrák Rostislav, Stoklas Jiří, Táborský Milan

1999

Báňa Karel, Brychta Michal, Chára Pavel, Kaličiak Petr, Kuník Ladislav, Regenda Ján, Růžička Petr, Sedláček Petr, Václavík Richard, Žitník Kamil

1998

Cink Dalibor, Flídr Josef, Gawlik David, Kocour Martin, Nekovář David, Rodina Marek, Urbanský Miroslav

1997

Hillermann Jan, Kovařík Marek, Kůrka Čestmír, Panský Bohuslav, Spurný Ladislav

1996

Dobřecký Aleš, Fiala Jiří, Klívar Daniel, Lepič Pavel, Lišková Andrea, Špinar Daniel

 

SEZNAM ABSOLVENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA - RYBÁŘSKÁ SPECIALIZACE

CHALUPA, P.: Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
školitel: 
Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2018
 

RYBNIKÁR, J.: Chov jesetera malého (Acipenser ruthenus) v České republice.

školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2016

LANG, Š.: Modulace fyzikálně-chemických parametrů v akvakulturních chovech lososovitých ryb

školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., obhájeno 2016

STRAKOVÁ, L.: Dynamika rozvoje fytoplanktonu Brněnské přehrady v závislosti na podmínkách prostředí
školitel:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., obhájeno 2014

KUKAČKA, V.: Ověření možnosti použití netradičních chovatelských postupů v chovu kapra obecného (Cyprinus carpio L.)
školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2013

ZAPLETAL, T.: Potrava doprovodných druhů ryb ve vodárenské nádrži
školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2013

CILEČEK, M.: Optimalizace produkce lína obecného (Tinca tinca) s použitím kombinované technologie chovu
školitel:
Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2012

BRABEC, T.: Možnosti produkčního využití rybničních ploch v různých klimatických a hospodářských podmínkách
školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2012
školitel specialista:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

ŠTASTNÝ, J.: Zoobentos řeky Dyje
školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. obhájeno 2012
školitel specialista:
Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc.

HEIMLICH, R.: Dynamika rozvoje zoobentosu Lednických rybníků
školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. obhájeno 2012
školitel specialista:
Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc.

MACKOVÍK, L.: Prosperita populace ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) v říčním systému Bečvy
školitel:
Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2010

ŠOVČÍK, P.: Prosperita populací parmy obecné (Barbus barbus) ve vybraných říčních tocích Dunajského povodí
školitel:
Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2009

ZIKOVÁ, A.: Impact of microcystin containing diets on Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
školitel:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. obhájeno 2009

BARÁNEK, V.: Možnosti intenzivního odchovu plůdku a násadového materiálu candáta obecného (Sander lucioperca)
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2008
školitel specialista:
Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

HILLERMANNOVÁ, M.: Těžké kovy v rostlinných organizmech vodního prostředí
školitel: Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc. obhájeno 2007
školitel specialista:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

VÍTEK T.: Vliv nepříznivých faktorů prostředí na prosperitu hydrocenózy řeky Loučky.
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2006

SAJFRIDOVÁ-WOGNAROVÁ S.: Optimalizace výživy sumce velkého (Silurus glanis) v podmínkách intenzivního chovu.
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2006
školitel specialista:
Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

KREJČÍ, R.: Hodnocení toxicity látek významných ve vodním prostředí metodami embryolarválních testů. 
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2005
školitel specialista:
Doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. (VFU Brno)

VETEŠNÍK, L.: Biologické charakteristiky karasa stříbřitého s aspektem různé ploidie v podmínkách ČR.
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2005
školitel specialista:
Ing. Stanislav Lusk, CSc. (ÚBO AV ČR v Brně)

TRČKOVÁ, K.: Dynamika rozvoje zooplanktonu, potravní základny ryb některých vybraných lokalit v oblasti dolního Podyjí, využívaných MRS jako rybářské revíry.
školitel : Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc. obhájeno 2004

RAMEZANPOOR, Z.: Dynamika průvodních jevů eutrofizace v různě průtočných rybnících NPR Lednické rybníky, napájených ze stejného vodního zdroje.
školitel : Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc. obhájeno 2004
školitel specialista:
Prom. biol. Jiří Heteša, CSc.

IMANPOOR, N. J.:. Vliv nepříznivých faktorů prostředí na prosperitu ichtyocenóz středního toku řeky Bečvy.
školitel : Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2004

REGENDA, J.: Odchov rychleného plůdku kapra obecného (Cyprinus carpio L.) v kontrolovaných podmínkách.
školitel : Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2004
školitel specialista: Prof. Ing. Jiří Jirásek, DrSc.

HILLERMANN, J.: Možnosti intenzivního odchovu plůdku okouna říčního (Perca fluviatilis)
školitel : Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2002

FIALA, J.: Možnosti intenzivního odchovu plůdku reofilních druhů ryb.
školitel : Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. obhájeno 2001

KOPP, R.: Ověření negativního vlivu vodního květu sinic na plůdek kapra a tolstolobika.
školitel : Prom. biol. Jiří Heteša, CSc. obhájeno 2000

ONDRA, R.: Umělá reprodukce a produkce sumce afrického (Clarias gariepinus) v podmínkách intenzivního chovu.
školitel : Prof. Ing. Jiří Jirásek, DrSc., obhajoba 1998.

MAREŠ,J.: Biologické a technologické aspekty intenzivního chovu sumce velkého (Silurus glanis).
školitel : Prof. Ing. Jiří Jirásek, DrSc., obhajoba 1997