doc. Ing. Jan BEZDĚK, Ph.D.   

 

Zaměření: taxonomie brouků                                                         

 

Oddělení: Zoologie

Telefon: +420 545 133 251
E-mail: bezdek@mendelu.cz

Výzkumné směry:

taxonomie mandelinek (Chrysomelidae) palearktické a orientální oblasti, faunistika mandelinek střední Evropy, škodlivé druhy mandelinek ve střední Evropě

 

Vybrané recentní publikace

 • Bezděk J.,2022: Revision of the Taumacera cervicornis species group (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from Sri Lanka. Diversity, 14 (12), 1041. DOI: 10.3390/d14121041. IF=3,031; Medián oboru (Ecology)=2,925.

 • Bezděk J., Riley E. G., Walker K., 2022: Detective stories from historical collections: the case of Eumolpus hobsoni Curtis, 1840 (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae). Coleopterists Bulletin, 76 (2): 206–208. DOI: 10.1649/0010-065X-76.2.206. IF=0,795; Medián oboru (Entomology)=1,687.
 • Bezděk J., 2021: A taxonomic position of Palpaenidea and an identity of Galleruca pallipes (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Annales Zoologici, 71(2): 345–352. DOI: 10.3161/00034541ANZ2021.71.2.009. IF=1,000; Medián oboru=1,561.
 • Bezděk J., Moseyko A. G., 2021: Identity of the enigmatic Crioceris jurkiewiczi Brancsik (Coleoptera: Chrysomelidae: Criocerinae). Zootaxa, 4991(1): 192–194. DOI: 10.11646/ZOOTAXA.4991.1.12. IF=1,091; Medián oboru=1,440.
 • Lee Ch. F., Bezděk J., 2021: Revision of the genera Xanthogaleruca Laboissière, 1932 and Pyrrhalta Joannis, 1865 (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae) of Taiwan, with type designation of Galerucella lineatipes Takei. ZooKeys, 1039: 1–108. DOI: 10.3897/zookeys.1039.64740. IF=1,546; Medián oboru=1,440.
 • Bezděk J., 2020: Revision of Agelopsis (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Zootaxa, 4731 (2): 223–248. DOI: 0.11646/zootaxa.4731.2.3. IF=0,955; Medián oboru=1,194.
 • Bukejs A., Bezděk J., Alekseev V. I., Kairišs K. & McKellar R. C., 2020: Description of the male of fossil Calomicrus eocenicus Bukejs et Bezděk (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from Eocene Baltic amber using X-ray microtomography. Fossil Record, 23: 105–115. DOI: 10.5194/fr-23-105-2020. IF=2,081; Medián oboru=1,500.
 • Bezděk J., 2019: Taumacera revisited, with new synonyms, new combinations and a revised catalogue of the species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 59(1): 23-52. DOI: 10.2478/aemnp-2019-0003. IF=0.487; Q4; Medián oboru=1,123.
 • Bezděk J., 2019: Annotated review of Cryptocephalinae (Clytrini), Synetinae and part of Galerucinae (Coleoptera, Chrysomelidae) described by Carl Peter Thunberg. European Journal of Taxonomy 499: 1–42. DOI: 10.5852/ejt.2019.499. IF= 1.188; Q2; Medián oboru=1,123.
 • Geiser M. & Bezděk J., 2019: On the identity of Crioceris aulica Fabricius, 1781, a member of Malachiidae misplaced in Chrysomelidae (Coleoptera) and consequent taxonomical changes in Atelechira Lacordaire, 1848. The Coleopterists Bulletin, 73(1): 179-184. DOI: 10.1649/0010-065X-73.1.179. IF= 0.697; Q3; Medián oboru=1,123.
 • Bezděk J. & Nie R.-E., 2019: Taxonomical changes and new records of Chrysomelidae (Coleoptera) from eastern Palaearctic and Oriental Regions. Journal of Asia-Pacific Entomology 22: 655-665. DOI: 10.1016/j.aspen.2019.05.002. IF= 0.967; Q3; Medián oboru=1,123.
 • Bezděk J. & Lee Ch.-F., 2019: Revision of Pyrrhalta (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) species with maculate elytra. Zootaxa 4664 (1): 518-534. DOI: 10.11646/zootaxa.4664.4.4. IF= 0.99; Q3; Medián oboru=1,123.
 • Bezděk J. & Viswajyothi K., 2019: Revision of Charaea (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) of South India. Annales Zoologici 69(3): 487-498. DOI: 10.3161/00034541ANZ2019.69.3.001. IF= 0.841; Q3; Medián oboru=1,123.
 • Bezděk J. & Biondi M., 2018: On the generic names proposed in Chrysomelidae (Coleoptera) by Gustaf Johan Billberg. Zootaxa 4422 (2): 184–190. DOI: 10.11646/zootaxa.4422.2.2, IF=0,931. Q3.
 • Bezděk J., 2018: Revision of Labidostomis (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae: Clytrini) with large united elytral spot from Iran and adjacent countries. Zootaxa 4457 (4): 501–519. DOI: 10.11646/zootaxa.4457.4.1, IF=0,931. Q3.
 • Bezděk J., 2018: Contribution to the knowledge of the Clytrini of the Eastern Mediterranean, the Near East and the Arabian Peninsula, with descriptions of four new species (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae). European Journal of Taxonomy 481: 1–37. DOI: 10.5852/ejt.2018.481, IF=0,872. Q3.
 • Schöller M. & Bezděk J., 2018: Cryptocephalus species described from South Africa by Johan Christian Fabricius and Carl Peter Thunberg (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae). Annales Zoologici 68(4): 749–768. DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.4.003, IF=1,022. Q2.
 • Bezděk J., El-Torkey A. M. & Al Dhafer H. m., 2017: A new species of Cryptocephalus from Saudi Arabia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae). Annales Zoologici 67(1): 69-77, DOI: 10.3161/00034541ANZ2017.67.1.008, Q3, IF=0,699.
 • Bezděk J. & Regalin R., 2017: A review of Labidostomis species similar to L. longimana from southeastern Europe with descriptions of two new species from Greece and Turkey (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae: Clytrini). Zootaxa 4317 (2): 321-337, DOI: 10.11646/zootaxa.4317.2.8, Q3, IF=0.972.
 • Bezděk J. & Hájek J., 2017: Insect biodiversity of the Socotra Archipelago – underlined and counted. Pp. 1-39. In: Hájek J. & Bezděk J. (eds.): Insect biodiversity of the Socotra Archipelago III. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57(supplementum): i–vi + 1–225. DOI: 10.1515/aemnp-2017-0105, Q3, IF=0,632.

Další publikace naleznete zde.

 

Zahraniční spolupráce

 • Natural History Museum, Department of Life Sciences, London, UK
 • Naturhistorisches Museum Basel, Swizerland
 • Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, University of Wrocław, Poland
 • Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, Russia

 

Ph.D. studenti

 • Ing. Marian Hýbl, Ph.D. - Vliv vybraných bioaktivních látek na včelu medonosnou (Apis mellifera) při intoxikaci a parazitárních onemocnění. Absolvent 2023.
 • Ing. Ondřej Košulič, Ph.D. - Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity. Absolvent, 2014.
 • Ing. Lucie Čechová Nováková, Ph.D. - Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae). Absolvent, 2018.
 • Ing. Lucie Havlová, Ph.D. - Rozdíl v druhové diverzitě a abundanci pavouků na hlavách révy vinné na terasovaných a klasických vinicích v závislosti na typu hospodaření. Absolvent, 2018.
 • Mgr. Tomáš Kopecký - Taxonomie, systematika a rozšíření subtribu Tachyina (Coleoptera: Carabidae) palearktické a orientální oblasti.
 • Mgr. David Kopr - Cirkadiánní aktivita saproxylických brouků (Insecta: Coleoptera) v CHKO Pálav.

 

NABÍZENÁ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 • Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě - literární rešerše, BP
 • Entomofauna v norách drobných obratlovců - literární rešerše, BP
 • Entomofauna chorošů - literární rešerše, BP
 • Entomofauna hnízd sociálně žijících blanokřídlých (Hymenoptera) - literární rešerše, BP
 • Průzkum výskytu nepůvodních druhů zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) na jižní Moravě/konkrétního území - DP
 • Entomofauna v norách drobných obratlovců s důrazem na brouky (Coleoptera) na vybraném území - DP
 • Entomofauna chorošů s důrazem na brouky (Coleoptera) na vybraném území - DP

Vedené bakalářské a diplomové práce naleznete zde.