Vážení přátelé,  

 

zveme Vás na postjubilejní XI. lepidopterologické kolokvium, které se tentokrát uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2018 na Mendelově univerzitě v Brně. Půjde jako tradičně o setkání různě zaměřených lepidopterologů, biologů, ochránců přírody, pracovníků státní správy a dalších zájemců o motýly. Studenti zde mohou prezentovat výsledky řešení svých závěrečných prací.

Pořadatelem XI. ročníku je Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU, jmenovitě Oddělení zoologie, a jeho sponzorem je firma Biocont-Laboratory, s.r.o.  a projekt TAČR "Motýlí dálnice".                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PŘÍSPĚVKY Z KONFERENCE ke stažení:

SBORNÍK XI. LEPIDEPTOROLOGICKÉHO KOLOKVIA 

Dzurenko, M.: Kalligrammatidae „Motýle“ veku dinosaurov.

Faltýnek Fric, Z. - Hula, V. - Chib, I. M. - Rindoš, M. -  Marešová, J.: Pevniny, ostrovy a motýli - kde je hranice mezi Afrikou a Asií?

Krása, A.: Okáč jílkový – jak dál s monitoringem a ochranou druhu.

Kuras, T. - Hula, V. - Mládek, J. - Šikula, T. - Havlová. L. - Niedobová, J. - Mazalová, M. - Lepková, A.: Projekt "Motýlí dálnice": může rozvoj sílniční sítě podpořit populace ohrožených motýlů?

Pavličko, A.: 25 let Společnosti pro ochranu motýlů.

Pavličko, A.: Studie mapování a monitoring evropsky sledovaných přástevníků mařinkového a svízelového.

Růžičková, J. - Růžička, J. - Zapletalová, L. - Zapletal, M.: Existují na Zlínsku metapopulace Pyrgus armoricanus?

Sedláček, O.: Reintrodukce denních motýlů.

Sedláček, O.: Kodex pro reintrodukce.

Spitzer, L.: Pabourovci (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku.

Vrabec, V.: Přehled druhů rodu Gonepteryx.

 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.

                                                                                                                                               Za organizátory srdečně zdraví,

                                                                                                                                             prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc