Odborníci z Oddělení zoologie se podílí na mezinárodním výzkumu bezobratlých

4. 6. 2019 -

Náš ústav uzavřel v těchto dnech mezinárodní smlouvu o spolupráci s Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a CHKO Cerová vrchovina.

Foto | Anton Zahradník

Foto | Anton Zahradník

Odborníci z Oddělení zoologie se spolu s dalšími kolegy z českých, slovenských a maďarských univerzit a výzkumných institucí budou podílet na výzkumu bezobratlých v mimořádně cenné oblasti z hlediska ochrany přírody. Výzkum proběhne na území největšího národního parku v Maďarsku – NP Bukové hory a na slovenské straně hranic na území Chráněné krajinné oblasti Cerová vrchovina. Obě tyto oblasti jsou ceněny zejména pro výjimečně zachovalá společenstva listnatých lesů. Jak již názvy napovídají, v případě slovenského oblasti se jedná zejména o porosty dubu ceru, v případě maďarského národního parku o bukové lesy. Neméně významný je výzkum a ochrana společenstev horských luk a pastvin.

Více informací k výzkumu podá jeho koordinátor Mgr. Attila Balázs.

Více informací ke spolupracujícím organizacím naleznete pod jejich logy.