Motýli přírodní rezervace Pavlovské mokřady

20. 12. 2019 -

Právě vyšla nová kniha autorů Zdeňka Lašůvky a Aleše Laštůvky věnovaná motýlům málo známé přírodní rezervace Pavlovské mokřady na Drahanské vrchovině.

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady se nachází ve vrcholové části Drahanské vrchoviny východně od obce Benešov u Boskovic. Její nadmořská výška se pohybuje kolem 650 m a její rozloha je 125,4 ha. V území převládají různě antropogenně ovlivněné mezofilní až hygrofilní louky, v menší míře jsou zastoupeny mokřadní olšiny a vrbiny a malé zbytky vrchovištních a přechodových rašelinišť. Lepidopterologický průzkum rezervace proběhl v letech 2018 a 2019. Celkem bylo zaznamenáno 1141 druhů motýlů, patřících do 61 čeledí, což představuje 33 % naší motýlí fauny. Jsou vymezeny a částečně vyobrazeny charakteristické druhy jednotlivých biotopů nebo hostitelských rostlin, druhy zvláště chráněné a ohrožené. Zvláště významné nálezy jsou krátce komentovány. V nadregionálním měřítku, resp. pro území Jihomoravského kraje jsou nejvýznamnější druhy vrchovišť a rašelinišť a druhy horských poloh. Regionálně významné jsou také mnohé mokřadní druhy, soubory druhů s potravní vazbou na břízu a olši a druhy vázané na mezofilní až hygrofilní luční porosty.

foto: Zdeněk Laštůvka

Foto: Zdeněk Laštůvka