Uhynul poslední v Malajsii žijící samec nosorožce sumaterského

29. 5. 2019 -

K problematice vymírání populace nosorožce sumaterského se v pořadu STUDIO ČT24 vyjádřil prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.  

Foto | Susie Ellis / IRF

Foto | Susie Ellis / IRF

Na základě informace o úhynu posledního samce nosorožce sumaterského žijícího v Malajsii se doc Suchomel podrobněji vyjádřil k problematice ohrožení a chovu tohoto druhu v zajetí.

Více infomací naleznete zde (začátek příspěvku 00:19:20).