100. výročí založení Zoologického ústavu

1. 3. 2019 -

Oddělení zoologie si vás dovoluje srdečně pozvat na seminář uspořádaný při příležitosti 100. výročí založení Zooologického ústavu na VŠZ v Brně, k 90. výročí narození doc. Ing. Jana Zejdy, DrSc. a65. výročí výzkumu savců na naší univerzitě.

Srdečně vás zveme na sérii zvaných a přihlášených přednášek věnovaných výzkumu savců i na setkání s jubilantem, který mimo jiné přiblíží svou životní výzkumnou dráhu zasvěcenou savcům, již započal právě na půdě Ústavu zoologického VŠZ v Brně. Seminář proběhne v prostorách MEDELU dne 5. září 2019. Bližší informace budu postupně zveřejňovány na těchto webových stránkách.