Vážení přátelé,  

 

zveme Vás na postjubilejní XI. lepidopterologické kolokvium, které se tentokrát uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2018 na Mendelově univerzitě v Brně. Půjde jako tradičně o setkání různě zaměřených lepidopterologů, biologů, ochránců přírody, pracovníků státní správy a dalších zájemců o motýly. Studenti zde mohou prezentovat výsledky řešení svých závěrečných prací.

Předpokládané zahájení bude v 10.00 hod. a ukončení v pozdějších odpoledních hodinách v závislosti na počtu referátů. Po skončení přednášek může následovat neformální diskuse. Program bude rozeslán přihlášeným účastníkům kolem poloviny ledna. 

 

Pořadatelem XI. ročníku je Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU, jmenovitě Oddělení zoologie, a jeho sponzorem je firma Biocont-Laboratory, s.r.o.  a projekt TAČR "Motýlí dálnice".                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ubytování je možno si rezervovat v ceně 500 Kč/osoba/noc v dvoulůžkovém pokoji na nedalekých kolejích "Akademie" Mendelovy univerzity v Brně, Tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, více informací zde  - prosíme o potvrzení v přihlášce

 

Oběd je možné zarezervovat v menze MENDELU v ceně přibližně 90,-Kč  - prosíme o potvrzení v přihlášce

 

Úprava abstraktů

Abstrakty referátů a posterů dodejte, prosím, v elektronické podobě v programu MS Word, v rozsahu maximálně jedné strany A4, řádkování 1, písmo Times New Roman, velikost 12; členění: název, celé jméno autora, adresa, text, příp. poděkování; jednotlivé části oddělte prázdným řádkem; abstrakt by neměl neobsahovat obrázky, grafy ani citace literatury.

 

Doporučená velikost posteru je 90 x 70 cm.

 

Přihlášku a abstrakt prezentace pošlete nejpozději (raději dřív) do 5. ledna 2018 elektronicky na adresu: magulova@mendelu.cz

 

Přihláška a první informace ke stažení zde.

 

Další upřesňující informace budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.

                                                                                                                                                                  Za organizátory se těší,

                                                                                                                                                                  prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.