VČELÍ PRODUKTY

Včelí produkty

Cíl předmětu: Cílem předmětu je vést posluchače k pochopení úplného významu včelích produktů tak, aby porozuměli jejich vzniku, složení, vlastnostem, šetrnému získávání a zpracování, hodnocení, hygieně a především jejich finalizaci. Cílem je seznámit posluchače též i se zvláštními biologickými účinky včelích produktů, po nichž neustále vzrůstá poptávka. To vše v návaznosti na základy biologie včely medonosné a chemické a fyzikální vlastnosti včelích produktů. Zásadní důraz je ve výuce přitom kladen na praktičnost. Tedy aby poskytnuté informace byly propojeny a souvislosti mezi nimi byly logické a tak se staly využitelné v praxi při samostatném rozhodování a organizaci provozu zpracování včelích produktů.

Náplň a forma výuky: Posluchači v tomto předmětu získávají ucelené informace o vzniku, charakteristice, získávání, zpracování, využití a účincích včelích produktů v souladu s konvencemi západního světa i s ohledem na výsledky moderní vědy. Součástí výuky jsou ochutnávky, laboratorní praktikum zaměřené především na hodnocení a mikroskopickou analýzu medu, prohlídka včelstev, vytáčení medu na ústavním včelíně a výjezd do podniku zaměřeného na zpracování včelích produktů. Výuka je dle zájmu posluchačů vedena i formou diskuse tak, aby případné nejasnosti ve výkladu či některý mýty kolem včelích produktů mohly být odstraněny nejlépe hned v jejich počátku. Prezentace dataprojektorem bez nutnosti opisování textu a překreslování obrázků je samozřejmá. Informace potřebné k přípravě na ústní zkoušku jsou součástí obsahu studijní literatury..

Doporučeno pro obory: Předmět je určen především pro posluchače se zájmem o potravinářství. O předmět však projevují pravidelně zájem posluchači chovatelé, pěstitelé či v menší míře i posluchači i některých dalších oborů vyučovaných na MENDELU mající zájem o hlubší vhled do tématu včelí produkty a jejich biologické účinky.