VČELAŘSTVÍ

Včelařství 

Včelařství K 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je podat posluchačům podrobné informace o včelařství tak, aby tomuto pojmu porozuměli nejen ve smyslu slova "včelaření", tedy chov včely medonosné, ale aby byli schopni se orientovat i v odbornostech souvisejících úzce s chovem včely medonosné. Proto je důležité vést posluchače k porozumění otázkám v chovu včely medonosné, tj. biologickým principům uplatnitelných v chovu včely medonosné, technologiím získávání včelích produktů a chovným technikám snižujících zdravotní problémy v chovu. Cílem výuky předmětu Včelařství je, aby z ní nabyté znalosti byly vzájemně propojené, měly logiku a staly se tak využitelné pro samostatné rozhodování v praxi při organizaci chovu včely medonosné. Význam předmětu Včelařství spočívá i ve vzdělávání posluchačů, kteří nehodlají přímo chovat včely, ale jejich budoucí uplatnění může s řízením včelařského oboru souviset nepřímo (například státní správa). O předmět projevují zájem i posluchači, kteří chtějí významu chovu včely medonosné prostě jen porozumět, aby pochopili význam a účinek všech součástí zemědělství a lépe mu porozuměli jako funkčnímu celku.

Náplň a forma výuky: Výuka je realizována prostřednictvím přednášek a praktik (2/2) s tím, že obě formy jsou doplňovány názornou data- a videoprojekcí. V praktikách se používají preparační lupy a mikroskopy. Součástí výuky jsou praktika na včelíně ve třech termínech během semestru v závislosti na počasí a rozvoji včelstev. Na včelíně se procvičuje probraná teorie a přitom důraz je kladen i na procvičení u některých úkonů. Výuka je v každé hodině prokládána vždy diskusemi a rekapitulacemi dle zájmu posluchačů a to vše ve snaze zdůraznit souvislosti. V průběhu semestru posluchači zpracují návrh na zajištění včelí pastvy a připraví se pro ústní prezentaci seminárního příspěvku. Aktuálně a více detailů na: http://user.mendelu.cz/apridal/vyuka.htm

Doporučeno pro obory: Předmět nemá výhradně úzké zaměření pro některý ze speciálních studijních zaměření na MENDELU a nejblíže má k oboru zootechnickému. I posluchači řady dalších zemědělských, zahradnických, ekologických a lesnických oborů nachází v předmětu jisté zaujetí a to ať už proto, že sami včely chovají, nebo je chovat chtějí, tak i proto, že někdo v rodině včelaří či jejich zájem vychází ze zvědavosti a chtějí více proniknout do tajů způsobu života a chovu včel jako zástupců bezobratlých. Zájem o studium Včelařství je jednotlivě zaznamenáván i u posluchačů příbuzných univerzit Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.