RYBIKON 2018

15. 6. 2018 -

XVI. Česká rybářská a ichtyologická konference

Oddělení rybářství a hydrobiologie si Vás dovoluje pozvat na XVI. Rybářskou a ichtyologickou konferenci. Konference zaměřená na celé spektrum problematiky týkající se života a chovu ryb a jejich prostředí je určena pro odbornou veřejnost, orgány státní správy, výzkumné a vzdělávací organizace, rybářské svazy či produkční subjekty. Dvoudenní konference proběhně v prostorách Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 10. a 11. října 2018.  Více informací najdete zde.