Úhyn včelstev v České republice

2. 3. 2020 -

Proč mají mnozí včelaři v České republice prázdné úly?

Na tuto otázku se snaží najít odpověď mimo jiné i odborníci z Oddělení včelařství našeho ústavu.

Velkým tématem mezi včelaři se v posledních měsících stal masívní úhyn včel. Včelstva, která na podzim vypadala zdravá a silná, hynou mnohem víc než v posledních letech. Ptáme se odborníků z Mendelovy univerzity v Brně, Státní veterinární správy, členů Českého svazu včelařů a Pracovní společnosti nástavkových včelařů na to, jaké jsou příčiny, a především na to, jaké existují možnosti prevence a nápravy současného problému. Co všechno ovlivňuje imunitu včelího superorganismu? Co vypovídá úhyn včel o tom, jak se chováme k životnímu prostředí? Jsou tu i nějaké ekonomické souvislosti? Včely jsou v ekosystému důležité, ale je jich v České republice málo nebo příliš mnoho?

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248420001-uhyn