Ocenění Ing. Květoslava Čermáka, CSc.

1. 8. 2019 -

Mendelova univerzita v Brně se rozhodla při příležitosti svých oslav
stoletého výročí od svého založení ocenit v jednotlivých oborech, které
reprezentuje, klíčové odborníky předáním medaile, která byla pro tento
slavností účel speciálně emitována.

Ing. Květoslav Čermák, CSc., prezentoval současné poznatky v oblasti
genetiky a inseminace včel ve vztahu k poznatkům Mendelovým, a to dne 19.
července 2019 při příležitosti konání oslav Mendelovy památky v Mendelově
muzeu, v letošním roce pod heslem "Mendel je .. ." mimo jiné také "včelař"
(https://mendelje.cz/). Mendelova univerzita této slavností příležitosti
využila k předání medaile za celoživotní obětavou odbornou práci v chovu a
zejména šlechtění a plemenitby včely medonosné. Na dnešní MENDELU Květoslav
Čermák absolvoval graduálně zootechniku a postgraduálně aspiranturu na
zootechnice, kterou dokončil v roce 1988. Působil ve výzkumných ústavech
včelařských na Slovensku a později i v Česku a dnes provozuje soukromou
Včelařskou šlechtitelskou stanici v Petrušově. Jím vyšlechtěný kmen včely
medonosné VigorR má cenné chovatelské vlastnosti, pro které je vyhledáván i
v zahraničí. Inženýr Čermák svou alma mater viridis po celý svůj život
vzorně reprezentuje nejen jako špičkový pracovník v oboru. Univerzita mu tak
předáním medaile projevila uznání a uctivé poděkování za přínos pro rozvoj
oboru.