Otevření expozice největšího evropského pavouka

27. 5. 2019 -

V neděli 26. května byla v Zoo Praha za účasti našeho ústavu slavnostně otevřena expozice největšího evropského pavouka - slíďáka tatarského.

Foto | Vladimír Hula

Foto | Vladimír Hula

Slavnostního otevření se zúčastnil děkan Agronomické fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. a pracovník našeho ústavu a arachnolog Ing. Vladimír Hula, Ph.D., který nalezl vystavenou obří samici slíďáka tatarského na Hustopečsku.

Ústav zoologie Mendelovy univerzity v Brně je s historií nálezů největšího evropského pavouka na našem území spjat dlouhodobě. Zoolog prof. Josef Kratochvíl nalezl slíďáka tatarského u nás již v roce 1924.

Mimořádně velkou samici, která patří minimálně mezi největší jedince dosud nalezené v České republice, si návštěvníci pražské zoologické zahrady mohou prohlédnout do konce června.

Více informací naleznete zde.