Mezi zoologickými sbírkami, které vznikly na půdě českých a moravských vysokých škol, patří sbírky našeho ústavu mezi nejcennější i nejrozsáhlejší. Nedílnou součástí Vysoké školy zemědělské v Brně se sbírky staly již v roce jejího založení,  kdy v čele Zoologického ústavu stál prof. Emil Bayer, na jehož podnět vznikla pro didaktické účely zoologická sbírka a  vedle ní samostatně vedená sbírka entomologická. V následujícím období, zejména ve třicátých letech 20. století, se sbírky rychlým tempem rozrůstaly až do dnešní podoby. Vzhledem k jejich mimořádnému významu jsou prostory sbírek celoročně zpřístupněny nejen odborníkům či studentům, ale rovněž široké veřejnosti.

 

HISTORIE ZOOLOGICKÝCH SBÍREK MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Jiří Hudeček - František Hanák: Ptáci a další obratlovci ve sbírkách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. In: Zprávy MOS 61:133-168, 2003.

Jiří Hudeček - František Hanák: Ptáci a další obratlovci ve sbírkách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. In: Zprávy MOS 61:133-168, 2003. (pokračování)

 

DALŠÍ FOTOGRAFIE PREPARÁTŮ ZE ZOOLOGICKÝCH SBÍREK  k nahlédnutí zde