SEZNAM PŘEDMĚTŮ VYUČOVANÝCH ODDĚLENÍM ZOOLOGIE

 

PŘEDMĚT  GARANT SEMESTR výukové materiály

Biologie

doc. M. Borkovcová ZS  

Biologie K

doc. M. Borkovcová ZS  

Ekologie 

doc. J. Suchomel LS ke stažení zde 

Ekologie II.

prof. Z. Laštůvka ZS ke stažení zde

Ekologie K 

prof. Z. Laštůvka LS ke stažení zde
Forenzní biologie  doc. M. Borkovcová LS  
Lesnická zoologie prof. Z. Laštůvka ZS, LS ke stažení zde
Zoocenologie  doc. M. Borkovcová  LS  
Zoologie prof. Z. Laštůvka  ZS, LS ke stažení zde

Zoologie K

prof. Z. Laštůvka ZS ke stažení zde

Zoology - ZS

dr. V. Hula ZS  

 

 

SEZNAM PŘEDMĚTŮ VYUČOVANÝCH ODDĚLENÍM ZOOLOGIE - doktorská studia

 

PŘEDMĚT  GARANT výukové materiály
Aplikovaná entomologie prof. Z. Laštůvka  
Ekologie prof. Z. Laštůvka  
Ekologie organismů prof. Z. Laštůvka  
Ekologie živočichů doc. J. Suchomel  
Entomologie obecná prof. Z. Laštůvka  
Etologie živočichů doc. J. Suchomel  
Obecná ekologie prof. Z. Laštůvka  
Parazitologie doc. M. Borkovcová  
Srovnávací fyziologie hmyzu prof. Z. Laštůvka  
Systematika a taxonomie živočichů doc. J. Bezděk  
Zemědělská zoologie prof. Z. Laštůvka   
Zoologie prof. Z. Laštůvka  
Zoologie bezobratlých prof. Z. Laštůvka  
Zoologie obratlovců doc. J. Suchomel